Akshata Suwandel Rice 4kg

Per   (s)
Rs 1,300.00

Akshata Blended Rice Strength 750g

Per   (s)
Rs 230.00

Akshata Blended Rice Glowing Skin 750g

Per   (s)
Rs 260.00

Akshata Suwandel Rice 800G

Per  1 unit(s)
Rs 390.00

Akshata Kaluheenati Rice 800G

Per  1 unit(s)
Rs 340.00

Akshata Pachchaperumal Rice 800G

Per  1 unit(s)
Rs 340.00

Akshata Kuruluthuda Rice 800G

Per  1 unit(s)
Rs 340.00

Red Raw Rice - Bulk

Per  100 g(s)
Rs 9.30

Ayu Rice Suwandel 5kg

Per   (s)
Rs 1,790.00

Ayu Rice Kuruluthuda 5kg

Per   (s)
Rs 1,565.00

Ayu Rice Suwandel 1kg

Per   (s)
Rs 365.00

Ayu Rice Kuruluthuda 1kg

Per   (s)
Rs 320.00

Ayu Rice Ma Wee 1kg

Per   (s)
Rs 365.00

Suduru Samba Rice - Bulk

Per  100 g(s)
Rs 30.00

Catch Rice Suduru Samba 1kg

Per  1 unit(s)
Rs 330.00

Cic Fragranced Rice Red 1Kg

Per  1 unit(s)
Rs 260.00

Cic Fragrance Blended Rice 1kg

Per  1 unit(s)
Rs 260.00

Cic Parboiled Rice White 1Kg

Per  1 unit(s)
Rs 260.00