Barumundi - in Sri Lanka

Barumundi

Per  100 g(s)
Rs 466.50
Handella(Large) - in Sri Lanka

Handella(Large)

Per  100 g(s)
Rs 199.50
Linna - in Sri Lanka

Linna

Per  100 g(s)
Rs 134.50
Paraw Fish Slice - in Sri Lanka

Paraw Fish Slice

Per  100 g(s)
Rs 245.50
Prawns(Lagoon) - in Sri Lanka

Prawns(Lagoon)

Per  100 g(s)
Rs 187.50
Seer Fish Slice - in Sri Lanka

Seer Fish Slice

Per  100 g(s)
Rs 365.50
Sudaya - in Sri Lanka

Sudaya

Per  100 g(s)
Rs 79.50
Thalapath (Small) - in Sri Lanka

Thalapath (Small)

Per  100 g(s)
Rs 269.50
Thalapath (Koppara) - in Sri Lanka

Thalapath (Koppara)

Per  100 g(s)
Rs 255.50
Tuna Fish - in Sri Lanka

Tuna Fish

Per  100 g(s)
Rs 239.50
White Mullete - in Sri Lanka

White Mullete

Per  100 g(s)
Rs 159.50
Fresh Salmon - in Sri Lanka

Fresh Salmon

Per  100 g(s)
Rs 1,099.50
Fresh Harvest Medium Shrimp Tail On - in Sri Lanka

Fresh Harvest Medium Shrimp Tail On

Per  500 g(s)
Rs 1,982.50
Fresh Harvest Blue Swimming Crab Meat - in Sri Lanka

Fresh Harvest Blue Swimming Crab Meat

Per  500 g(s)
Rs 2,482.50
Fresh Harvest Handella Cleaned - in Sri Lanka

Fresh Harvest Handella Cleaned

Per  500 g(s)
Rs 1,247.50
Fresh Harvest Linna Steaks - in Sri Lanka

Fresh Harvest Linna Steaks

Per  500 kg(s)
Rs 847.50
Fresh Harvest Tuna Cubs - in Sri Lanka

Fresh Harvest Tuna Cubs

Per  500 g(s)
Rs 2,277.50
Fresh Harvest Sail Fish Cubs - in Sri Lanka

Fresh Harvest Sail Fish Cubs

Per  500 g(s)
Rs 2,497.50