Barumundi - in Sri Lanka

Barumundi

Per  100 g(s)
Rs 466.50
Handella(Large) - in Sri Lanka

Handella(Large)

Per  100 g(s)
Rs 199.50
Linna - in Sri Lanka

Linna

Per  100 g(s)
Rs 134.50
Paraw Fish Slice - in Sri Lanka

Paraw Fish Slice

Per  100 g(s)
Rs 245.50
Prawns(Lagoon) - in Sri Lanka

Prawns(Lagoon)

Per  100 g(s)
Rs 187.50
Seer Fish Slice - in Sri Lanka

Seer Fish Slice

Per  100 g(s)
Rs 365.50
Sudaya - in Sri Lanka

Sudaya

Per  100 g(s)
Rs 79.50
Thalapath (Small) - in Sri Lanka

Thalapath (Small)

Per  100 g(s)
Rs 269.50
Thalapath (Koppara) - in Sri Lanka

Thalapath (Koppara)

Per  100 g(s)
Rs 255.50
Tuna Fish - in Sri Lanka

Tuna Fish

Per  100 g(s)
Rs 239.50
White Mullete - in Sri Lanka

White Mullete

Per  100 g(s)
Rs 159.50
Fresh Salmon - in Sri Lanka

Fresh Salmon

Per  100 g(s)
Rs 1,099.50